Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie... Vaše problémy sú pre nás výzvou...
   

Filozofia procesného riadenia patrí v súčasnosti k najuznávanejším prístupom k riadeniu organizácií. Umožňuje prehľadné riadenie organizácie prostredníctvom riadenia jej procesov s možnosťou uplatnenia mnohých procesne-orientovaných manažérskych nástrojov. Poznanie procesov prebiehajúcich v organizácii nie je dnes konkurenčnou výhodou ale nevyhnutnosťou. Produkty balíka „Zlepšenie procesov vašej organizácie“ sú zamerané na komplexné zlepšenie procesov, ktoré sa prejaví celkovým zvýšením výkonnosti organizácie. Radi vám poskytneme profesionálnu podporu pri mapovaní, analýze i optimalizácii procesov.

Kľúčové prínosy riešenia:  
  • Objektívny, nezávislý pohľad na úroveň vykonávania procesov umožní nájsť riešenie i na opakujúce sa "chronické" problémy vašej organizácie.
  • Odhalenie príčin evidentných i skrytých problémov umožňuje ich rýchle riešenie presne cielené zavádzanie inovácií a zmien, či už sa jedná o zmenu organizačnej štruktúry, zavádzanie rozsiahleho informačného systému alebo iné, zásadné inovácie.
  • Zvýšenie efektivity riadenia organizácie, povedomia a adaptácie zamestnancov v dôsledku sprehľadnenia procesov formou transparentných procesných modelov.
  • Získanie kontroly nad finančnými, ľudskými, materiálnymi zdrojmi zavedením mechanizmov pre meranie a riadenie výkonnosti procesov
  • Zavedením procesného riadenia získate možnosť uplatniť nové pokročilé manažérske nástroje, založené na filozofii procesného riadenia.