Vaše problémy sú pre nás výzvou... ...Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie...
   

Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané nasystémové zlepšenie vašej organizácie v šiestich základných líniách:

  • zlepšenie procesov organizácie
mapovanie, analýza, meranie a zvýšenie efektivity procesov v organizácii...
  • zlepšenie systému riadenia organizácie
optimalizácia organizačnej štruktúry, riadiacich procesov a zavádzanie manažérskych nástrojov...
  • podpora obchodu a marketingu
nastavenie optimálnej stratégie pôsobenia organizácie v trhovom prostredí...
  • zlepšenie systému ľudských zdrojov
optimalizácia využívania ľudských zdrojov a zefektívnenie procesov personálnej práce...
  • zlepšenie informačného systému
optimalizácia využitia informačných technológií, automatizácia procesov, vývoj softvéru...
  • právne poradenstvo
optimalizácia nastavenia zmluvných vzťahov a celkového pôsobenia organizácie z pohľadu platnej legislatívy...

Produktové línie pokrývajú všetkých šesť kľúčových systémov vašej organizácie. Sú navrhnuté tak, aby sa vzájomne dopĺňali, vytvárali pozitívny synergický efekt a maximalizovali tak prínos ponúkaných riešení.