Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie... Vaše problémy sú pre nás výzvou...
   

V rámci balíka "Právne poradenstvo" Vám pomôžeme vyhodnotiť správnosť uplatňovania platnej legislatívy v rámci pôsobenia vašej organizácie a navrhneme opatrenia smerujúce k optimálnemu nastaveniu zmluvných vzťahov vašej organizácie s dodávateľmi, odberateľmi, zamestnancami a partnermi. Ponúkame vám právne poradenstvo pri riešení právnych problémov.

Kľúčové prínosy riešenia:
  • Predchádzanie negatívnym dopadom nesprávneho uplatňovania platnej legislatívy.
  • Upozornenie na riziká a predchádzanie sporom v oblasti parnerských resp. zamestnaneckých vzťahov.
  • Upozornenie na riziká a predchádzanie sporom v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov v dôsledku vhodnej úpravy zmluvných vzťahov.
  • Znalosť riešenia konkrétnych právnych problémov.