Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie... Vaše problémy sú pre nás výzvou...
   

Nech je technologický pokrok akýkoľvek dynamický, ľudia sú pre fungovanie organizácie v mnohých oblastiach nenahraditeľní. Sú nositeľmi znalostí, vôle a rozhodnutí, ktorým sú podriadené všetky ostatné prvky organizácie. Ľudia sú tým najcennejším, čo organizácia má – ak systém riadenia ľudských zdrojov funguje správne.Balík produktov „Zlepšenie systému ľudských zdrojov“ ponúka komplexné riešenie zamerané na optimálne nastavenie systému ľudských zdrojov z pohľadu riadenia, optimálneho počtu, spokojnosti, kompetencií, procesov personálnej práce a podpory informačnými technológiami. Súčasťou balíka je súbor školení a tréningov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Kľúčové prínosy riešenia:
  • Identifikovaný potenciál a príležitosti na zlepšenie systému ľudských zdrojov, na základe odborného, nezávislého a objektívneho pohľadu.
  • Zvýšenie efektivity využívania ľudských zdrojov vďaka zavedeniu efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov..
  • Zvýšenie efektivity personálnej práce vďaka optimalizácii personálnych procesov.
  • Zvýšené kompetencií zamestnancov prostredníctvom série odborných školení, tréningov a kaučingu v rôznych oblastiach.
  • Vzdelávanie a adaptácia zamestnancov prostredníctvom e-learningových kurzov vytvorených na mieru.