Ponúkame Vám profesionálne riešenia a konzultačné služby, zamerané na systémové zlepšenie vašej organizácie... Vaše problémy sú pre nás výzvou...
   

Podpora fungovania organizácie informačnými technológiami už nie je len konkurenčnou výhodou ale nevyhnutnou a nenahraditeľnou súčasťou každej organizácie. Balík produktov „Zlepšenie a vývoj informačného systému“ je zameraný na komplexné zlepšenie podpory procesov organizácie informačnými technológiami. Zahŕňa v sebe súbor profesionálnych služieb od mapovania a sprehľadnenia prvkov informačného systému, cez ich detailnú analýzu a posúdenie až po návrh a implementáciu optimalizačných opatrení smerujúcich k celkovému zlepšeniu informačného systému vašej organizácie.

Kľúčové prínosy riešení:
  • Úspora finančných, ľudských i materiálnych zdrojov v dôsledku automatizácie vybraných procesov.
  • Zrýchlenie a zvýšenie výkonnosti procesov v organizácii vďaka vhodnej podpore informačnými technológiami.
  • Zvýšenie kvality ľudských zdrojov nasadením vhodných technológií pre podporu vzdelávania (e-learning).
  • Zvýšený progres rozvoja informačného systému vďaka zavedeniu systému riadenia informačných systémov.
  • Odborné, nezávislé a objektívne identifikovanie potenciálu pre zlepšenie informačného systému vašej organizácie.
  • Prispôsobenie informačného systému špecifickým podmienkam a požiadavkám vašej organizácie vývojom softvéru na mieru.