Kvalitu konzultačných služieb nehľadajte vo zvučnej značke ale v ľuďoch, ich prístupe, profesionalite a znalostiach...
   

6Wizards je tím konzultantov a odborníkov, ktorých cieľom je poskytovať vysoko kvalitné profesionálne služby, zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity organizácií. Osobnostné predpoklady, vysoká úroveň znalostí a niekoľkoročné skúsenosti zaručujú vysokú odbornosť a profesionalitu poskytovaných služieb tímu 6Wizards. Riadenie a koordináciu tímu 6Wizards zabezpečujú:

Peter Štiavnický

Pôsobí ako samostatný poradca. Špecializuje sa na procesné riadenie a systémovú optimalizáciu organizácií. Ako projektový manažér a metodik sa počas siedmych rokov svojej praxe podieľal na realizácii mnohých projektov zameraných na reštrukturalizáciu a optimalizáciu procesov. Riadil a realizoval optimalizačné projekty pre spoločnosti komerčnej sféry i v štátnej správe.Okrem iného p ôsobil ako poradca generálneho riaditeľa spoločnosti SITA, a.s. a poradca vrcholového manažmentu spoločnosti SkyToll, a.s. pre optimalizáciu procesov.
Jana Bucková
Od roku 1998 pôsobila na kľúčových manažérskych postoch v spoločnostiach akými sú Slovenská televízia, Kabel Plus VS, a.s., TV GLOBAL, a.s., Ness KDC, s.r.o. Riadila projekty zamerané na rozvoj obchodu, prevádzky, ľudských zdrojov a podporných služieb. Má bohaté skúsenosti s projektmi zameranými na reštrukturalizáciu spoločností, krízový manažment, zavádzanie nových procesov a postupov ako i budovanie nových organizačných štruktúr. V súčasnosti svoje skúsenosti v oblasti riadenia organizácií využíva ako samostatný poradca.

Tím 6Wizards je pripravený stať sa partnerom a podporou vašej organizácie.